Legal notice

Proprietor of the Service

The Proprietor of this Service is Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. („TZMO”) with the headquarters in Poland, Toruń, Żółkiewskiego 20/26 street, KRS no 0000011286


Information contained in the Service

All content of this Service is of informative character in the scope of issues that concern the companies of TZMO Capital Group and products manufactured by TZMO Capital Group and of usable character in the scope of subscription and access of an entitled group of visitors.

Information provided by the Service does not constitute any sales offer; therefore, no sales agreement may be singed on this basis.

The Service Proprietor may implement changes in the Service without any prior notification or further justification.


Provided services
The Proprietor of this site provides the following services:

  • subscription service

  • access to specialist information for an entitled group of users

Subscription stands for placing a user’s order for receiving of regular information from the Service. The frequency of sending of such information is not specified. The Service Proprietor will not be responsible for not delivering of the ordered information for objective reasons, independent of the Proprietor.

Access to specialist information requires filling in a registration form and agreeing for the terms and conditions included in the regulations concerning the access of the registered users.

The above listed services are provided free of charge and neither a minimal nor a maximal time of provision is specified.


Registration procedure

Usage of this Access Service starts with entering details concerning name and/or surname and e-mail address into the registration form and also with giving consent to processing of personally identifiable information in the scope described in detail in the Privacy Policy by pressing “I agree” button.

Resignation from the owned user’s account is possible any time.


Other activities conducted through the Service

Loyalty programs, contests and promotional campaigns, as well as market and consumer research, may also be conducted through this Service. Detailed terms of their execution will be included in particular regulations. Participation in the above named actions will be possible after giving consent to terms of a specific regulation with use of a form.


Responsibility of the Proprietor

The Service Proprietor does not take any responsibility for usage of personally identifiable details by third parties, for any kind of external unlawful activities and other circumstances, independent of the Proprietor.

All the information included in the Service was elaborated in good faith. The Proprietor takes no responsibility for the content, reliability, precision and completeness of information given on external sites, to which links are provided by this Internet site. These links are marked with the blue colour of type.


Applicable law

The use of this Site shall be governed in all respects by the Polish law and all the issues that refer to usage of this Service shall be applicable to appropriate regulations being in force in the Republic of Poland.


Copyrights

The content of this service is protected by copyrights and cannot be modified, copied or distributed without authorization of the Service Proprietor. Print out of the Service content may be possible only for personal use. All other kinds of usage of this Service content require a written consent of the Service Proprietor.


Protection of trademarks and trade names

Trademarks and trade names used in the Service are protected by the appropriate law regulations. No use or modification of any of these may be made without the prior authorization of adequate company of TZMO Capital Group.

TZMO does not guarantee efficiency and correctness of performance of this Service or removal of arisen errors. It is also not guarantied that the server, on which this Service operates, is free of viruses and other harmful elements.


Modification of the legal notice

TZMO reserves the right to change and supplement the content of this legal notice at any time.

Explore the products of Bella Ultra

application for women

Welcome again! Login

Log into Bella Woman, read e-magazine, watch the latest movies and check the news in the World of Bella Energy!

If you don't have account - Sign up here

Login
forgot your password

Sign up now!

Sign up now and join elite club of Bella Woman. Keep abreast with news from World of Bella. Want to see more? Be first to know about our contests, promotions and latest energy news! Subscribe into elite club of Bella Woman. Join the World of Bella!

Already have an account? -

The user name must be at least 4 characters
The password must be at least 6 characters
Register

Bella's newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać porcję energetycznych informacji z Bella Woman na swoją skrzynkę mailową już dziś zapisz się do bezpłatnego newslettera..

Facebook
YouTube
Blog
Privacy Policy

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.