Bella Woman

Join Bella Woman club and be always up-to-date with healthy news! Check the applications and enjoy every day!

Bella Woman
 • Heavy menstrual bleeding – causes and ...
  Your body is an unique mechanism. When there is something wrong and it can’t be fixed by itself it immediately sends ...
 • Don’t let period destroy your holidays
  Holidays are perfect opportunity to spend time with family and relatives. Nowadays many people are so busy that ...
 • SPORT & HYGIENE. Now you can feel fresh even ...
  We got used to hear that sport is a health preserver and the positive impact of physical activities on health is proven ...
 • BELLA is your best friend at work
  Undoubtedly awareness about menstruation is increasing in India. It doesn’t happen rapidly but still positive trend ...
 • WE ARE ALL DIFFERENT BUT ALL DESERVE THE ...
  Every woman is different and unique. We have different attitude age preferences friends and religion. Some of us would ...
 • Why skin irritations in intimate area happen ...
  During my trainings at schools girls ask me different questions about their bodies hygiene and problems they face. One ...
 • Holidays in The God’s Own Country – part ...
  Hey! You can read about first two parts of adventures in Kerala here and here. During travelling to Allapey I had ...
 • Holidays in The God’s Own Country – part ...
  Hello! Few weeks ago I started to share with you my adventures from Kerala. You can read the first part here. We came ...
 • Holidays in The God’s Own Country – part ...
  Hi there! In my last post I shared with you how do I work in India and what Bella Training Programme is (you can read ...
 • Bella Training Programme helping girls in ...
  Hey! In the last post (and the first one at the same time 🙂 ) I wrote that the main goal of Bella Training Programme ...

Welcome again! Login

Log into Bella Woman, read e-magazine, watch the latest movies and check the news in the World of Bella Energy!

If you don't have account - Sign up here

Login
forgot your password

Sign up now!

Sign up now and join elite club of Bella Woman. Keep abreast with news from World of Bella. Want to see more? Be first to know about our contests, promotions and latest energy news! Subscribe into elite club of Bella Woman. Join the World of Bella!

Already have an account? -

The user name must be at least 4 characters
The password must be at least 6 characters
Register

Bella's newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać porcję energetycznych informacji z Bella Woman na swoją skrzynkę mailową już dziś zapisz się do bezpłatnego newslettera..

Facebook
YouTube
Blog
Privacy Policy

Dbamy o Twoją prywatność

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.